گواهینامه ها

ارم پروتئین رضوی

این شرکت در واحد کشتارگاه مرغ و قطعه بندی و بسته بندی مرغ موفق به اخذ استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیتISO 9001:2000 و HACCP از شرکت RW TUV آلمان در سال 1385و ISO 22000:2005 بهداشت و ایمنی مواد غذایی از شرکت QSCERT اسلواکی در سال 1386 گردیده و در حال استقرار استاندارد ISO 14001 می باشد .